انتقاد استاندار کردستان از بی برنامگی در حوزه اجرا

انتقاد استاندار کردستان از بی برنامگی در حوزه اجرا

استاندار کردستان به انتقاد از بی برنامگی در حوزه اجرا پرداخت و گفت: متاسفانه بسیاری اوقات بجای تمرکز بر روی برنامه های چشم انداز و برنامه های توسعه پنج ساله و سایر اسناد بالا دستی، هر کس برای خود نوعی مدیریت و نوعی برنامه...

ادامه مطلب ...