95

آرشیو "گفتگو"

کوچ حیات از خاک

کوچ حیات از خاک

سال هاست که محیط زیست استان به دلیل محرومیت‌ها و کمبود اعتبارات آسیب‌های جبران ناپذیری به خود دیده. این در حالی است که خشکسالی در دهه گذشته بر مشکلات زیست محیطی استان افزوده است و دامنه آن را گسترش داده است. این آسیب‌ها...

ادامه مطلب ...
۲۰۰۰ نامه برای رفع مشکلات دیواندره

۲۰۰۰ نامه برای رفع مشکلات دیواندره

شورای شهرستان دیواندره متشکل از منتخب شورای 3 بخش سارال، کرفتو، مرکزی، منتخب شورای اسلامی شهر دیواندره و منتخب شورای اسلامی شهر زرینه به عنوان شورای فرادست تشکیل شده است. بسیاری از مردم از وجود چنین شورایی بی خبر هستند....

ادامه مطلب ...
شورا همه مشکلات را حل نمی‌کند

شورا همه مشکلات را حل نمی‌کند

  4 دوره از فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور می‌گذرد، اما هنوز آن‌طور که باید و شاید وظایف شورای شهربه خوبی درک نشده است و آن‌گونه که مردم انتظار و مطالبه دارند، عمل نمی‌شود. ...

ادامه مطلب ...