95

آرشیو "فرهنگ و هنر"

آغاز عملیات پاکسازی نوشته های رنگی غار کرفتو

آغاز عملیات پاکسازی نوشته های رنگی غار کرفتو

نوشته های رنگی بر دیواره های غار کرفتو نمای زشتی را به وجود آورده است که با پاک کردن آنها چهره ای تازه به غار کرفتو بخشیده خواهد شد غار تاریخی و طبیعی کرفتو در استان کردستان دارای ویژگیهای فرهنگی بسیاری است . ولی امروزه...

ادامه مطلب ...