گدایان خیابانی….یا باندهای تبهکاری

گدایان خیابانی….یا باندهای تبهکاری

تکدی‌گری یک پدیده و آسیب اجتماعی است که چهره شهر دیواندره را زشت کرده است. ...

ادامه مطلب ...