95

آرشیو "شهر زرینه"

تدابیر زمستانی ویژه برای مسافران درراه مانده

تدابیر زمستانی ویژه برای مسافران درراه مانده

زرينه در فاصله 125كيلومتري شمال سنندج و در مسير جاده سنندج ‌ـ سقز قرار گرفته است. اين شهر در مرکز دشت «اوباتو» قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دريا نيز 2200متر است. زرينه  از سردترين شهرهاي استان محسوب مي‌شود و در قسمت غربي اين...

ادامه مطلب ...