95

آرشیو "شهر زرینه"

معرفی شهر زرینه (هه وه تو) نگین برفی ایران

معرفی شهر زرینه (هه وه تو) نگین برفی ایران

بخش کرفتو بالغ با 19000نفر جمعیت دارددر86کیلومتری جاده سنندج - سقزومرکزیت آن در شهر زرینه واقع شده است زرینه در سال 1379 به شهر تبدیل شده است و باهمت مسولین درهمین چندسال پیشرفت شایانی کرده است باتوجه به قرار گرفتن در محورجاده...

ادامه مطلب ...