به گزارش بارانی نیوز معاون فرماندار دیواندره بیان کردند جوانان اصلی ترین سرمایه های کشور هستند و به همین جهت ساماندهی امور آنان باید جدی گرفته شود.

فریبرز اولیایی افزود: یکی از بسترهای مناسب برای پر کردن اوقات فراغت جوانان توجه ویژه به ورزش است و نهادهای متولی با فراهم کردن بستر مناسب برای ورود بخش خصوصی برای ایجاد فضاهای تفریحی و ورزشی در دیواندره زمینه لازم را برای ترغیب بیشتر جوانان برای روی آوردن به ورزش فراهم کنند.

وی با مهم دانستن نقش خانواده ها در اجرای برنامه های فرهنگی ویژه جوانان یادآور شد: در شرایط حساس کنونی که جوانان در معرض تبلیغات گسترده دشمنان قرار دارند همه باید از طریق برنامه های فرهنگی جوانان این سرمایه های ارزشمند جامعه را در مسیر روشن با اهداف متعالی قرار دهیم.