بازسازی پارک ملت همت والا میخوادبه گزارش بارانی نیوز بی توجهی به پارک بزرگ ملت دیواندره باعث شده این پارک به نابودی کشیده شود . این ویرانی ارثیه برخی از شهرداران نالایق و ناکارآمد قبلی است که امیدواریم جناب بهزاد اسماعیلی شهردار فعلی دیواندره با بهره گیری از  تجربیات و همت والا این پارک را دوباره آباد کند و کارنامه خود را در این شهر درخشان کند و نامی نیک از خود به جای بگذارد.

منبع عکسها : سارال خبر