اختصاصی : پیگیری بارانی نیوز در خصوص صدور سند در شهر زرینه

مدیر کل محیط زیست در گفتگو با خبرنگار بارانی نیوز در سنندج گفت:احتراما در خصوص مشکلات پیش آمده در صدور اسناد مالکیت پلاک های ثبتی شهر زرینه از توابع شهرستان دیواندره به استحضار می رساند؛ شهر زرینه داخل منطقه شکار ممنووع زرینه اوباتو قرار گرفته که این منطقه جزو مناطقی بوده که سازمان حفاظت محیط زیست از لحاظ شکار و صید گونه های جانوری شاخص و در حال انقراض بر آن نظارت دارد و شکار و تیراندازی در این مناطق ممنوع می باشد . لیکن از لحاظ قوانین و مقررات جاری تحت مدیریت (اثر طبیعی ملی، پارک ملی، پناهگاه حیات وحش و مناطق حفاظت شده) نبوده و لذا صدور مجوزهای قانونی در محدوده و حریم های قانونی شهر زرینه منوط به رعایت سایر مقررات و کمیسون های مربوطه و رعایت مسائل شهرسازی وقف طرح های مصوب جامع یا تفصیلی بلا مانع می باشد. مشکل پیش آمده احتمالا به دلیل اشتباه سازمان متولی صدور اسناد مالکیت در تفسیر مناطق تحت مدیریت است. بنابراین عدم صدور سند مالکیت و تاخیر آن از طرف سازمان های ذی ربط است و هیچ ارتباطی به اداره کل محیط زیست استان ندارد. چون طبق قوانین کشور محدودیتی برای صدور سند مالکیت در منطقه شکار ممنوع  از جمله منطقه شکار ممنوع زرینه وجود ندارد.

گفتنی است این مشکل از ۱۰ سال پیش در شهر زرینه وجود دارد و با رسانه ای کردن موضوع و پیگیری مداوم خبرنگاران بارانی نیوز در سطح استان این مشکل برطرف گردیده است.