عبدالکریم احمدنژاد و عباس احمدی مشاورین استاندار کردستان جهت بررسی اوضاع شهرستان های استان و دیدار با ائمه جمعه و جماعات، فعالین سیاسی، فرهنگیان، معتمدین و اعضای شوراهای اسلامی شهر به شهرستان های تابعه سفر می کنند و از نزدیک مشکلات و پیشنهادات را بررسی می نمایند.

مشاورین استاندار در دیواندره

مشاورین استاندار و روحانیون دیواندره

مشاورین و فعالین سیاسی دیواندره