به گزارش بارانی نیوز، صبح روز جمعه یک دستگاه خاور که در خیابان آزادگان پارک شده بود بدون سرنشین به حرکت در می آید و بعد از طی یک مسیر با برخورد به تیر برق متوقف می شود.

راننده بعد از پارک کردن در کنار خیابان با توجه به نقض در ترمز آن از قرار دادن جسمی در جلو آن خودداری می کند که همین موضوع باعث حرکت خاور می شود.

خوشبختانه با توجه به تردد کم در روز جمعه این حادثه خسارات جانی نداشت.