به گزارش بارانی نیوز اسامی اصلی و ذخیره استخدامی های اداره کل ورزش و جوانان کردستان اعلام شد.

که بخش دیواندره به شرح زیر می باشد

کارشناس  امور فرهنگی – اداره ورزش و جوانان دیواندره

آرزو مرادی                        اصلی

فریبا رسولی                    ذخیره

کارشناس مطالعات اجتماعی -اداره ورزش و جوانان دیواندره

گلاله محمدسلیمی            اصلی

فریبا محمدی                    ذخیره

کارشناس ورزش بانوان-اداره ورزش و جوانان دیواندره

نگین عبدی                       اصلی

شنو مرادی                       ذخیره