بارانی نیوز – انگار که سایه ی تخریب و ترور شخصیت در کردستان به عنوان مولود شوم مهمانان ناخوانده همواره باقی است که در آستانه ی هر رویداد که ملت را برای انتخاب اصلحی سوق می دهد باید با شایعه پراکنی و تقویت این سایه ی منحوس باز و باز دست از بداخلاقی نشات گرفته برنداریم.

بی شک حضور و عرضه ی افکار در قبول نمودن وکالت ملت باید در کنار برنامه ریزی خواص که در این عرصه شامل انتخاب شوندگان و برگزار کنندگان می شود،برای انتخاب کنندگان که خود ملت با هر کسوتی از دانش و تجربه هستند بایستی مجالی برای تنویر افکار قرار گیرد نه تشویش و خود زنی مُدرن!!!؟

استفاده از فرصت های بوجود آمده توسط فناوری روز تبادل اطلاعات و رسانه های جمعی اگر به نیت تخریب و تخطئه فرهنگ انتخابات جامع و فراگیر باشد که ملتی را به سوی زوال رهنمون خواهد نمود.

سخنی چند با نامزدهای غیر رسمی خانه ملت در دور دهم کردستان داشتن ،شاید ادای دینی باشد به آنچه در انتخابات این استان شاهدیم و همواره به شکوفایی آن یعنی افزایش حواشی اقدام و از اصل متن غفلت نمودن را تمرین کرده ایم:

۱٫ جناب آقای یا سرکار خانم صالح که به دنبال این فرصت خدمت هستی که صندلی از خانه ی بهارستان مردم را تصاحب کنی،حافظه تاریخی مردم کردستان نه ادبیات احساسات را در این انتخابات بر می تابد و نه دیگر ریختن آرای مبتنی بر احساس نه تعقل را به صندوق ها می پسندد،خانه ی ملت محلی برای پس انداز جیب مبارک و عدم حضور در کمیسیون های تخصصی موثر نیست،بلکه یکی از راهکارهای خروج از فقر حاد برگرفته از بیکاری،گرانی،رانت خواری و … احراز ویژگی های لازم و کافی یک نماینده ی اصلح برآمده از آرای مردمی است نه تصمیم های محافلی و غیر اخلاقی

۲٫ جناب آقای یا سرکار خانم صالح که دوست داری وکیل مردم باشی،باید بدانی که شرط وکالت احترام به شعور مردم است نه شعار زدگی رایج و تهیه انواع اتهام برای رقیب انتخاباتی،گیرم که ناصر خسرو ۴۰ سال مطربی و خماری نموده،امروز که عارف و خدا ترس است را نباید به حساب ۴۰ سال عیاشی رقم زد؛بیایید برای مردم از طرح مناظرات در ایام تبلیغات انتخاباتی دم بزنیم نه نشر بداخلاقی در قالب استفاده از ابزار صوتی و تصویری.

۳٫ جناب آقای یا سرکار خانم صالح که با نیت خدمت آمدی نه خیانت،بهتر است که بدانی که خدمت به مردم نباید به شکل پشت پا زدن به اصول اخلاقی و قانونی باشد که مردم به ودیعه در اختیار تو قرار می دهند پس آرمانشهر خدمت فقط در کسوت نمایندگی محدود در یک بازه زمانی نیست بلکه تقویت روحیه ی پرسشگری و پاسخگویی است که در هر شغل و منصبی چه دولتی و چه غیر دولتی می توان آنرا به فعلیت درآورد ،براستی تخریب و ترور شخصیت یک همنوع می تواند نسخه ای موثر در ربودن گوی سبقت تحت عنوان رقابت سالم انتخاباتی باشد؟!!!

۴٫ جناب آقای یا سرکار خانم صالح که قصد خدمت در کسوت نمایندگی مجلس را در سر می پرورانی در خلوت خویش به برنامه ی موثر جهت رهایی ملت از این همه آسیب خرد و کلان فرهنگی و اجتماعی فکر کرده ای؟!!! یا تمام فکرت تخریب رقیب و دم زدن از شعارهای پرطمطراق انتخاباتی است از تحقق اجری اصول مصرح قانونی گرفته تا خیال پلوهای لنترانی!!!

و در پایان بدانیم که ملت این بار دیگر نه فریب چهره و پول را خواهند خورد نه پلو و لابی گری را خواهند پسندید،ملت از وضعیت موجود شاکی است اما به دلیل نجابت با این کولبار مشکلات کنار آمده تا سرزمین مادری به جولانگاه تاخت و تاز دژخیم در نیاید،اگر غیرت و معرفت کوردی در فکر و خون تو،من و ما جاری است به جای تخریب سرمایه های انسانی به مشاوره ای صحیح،مناظره ای علمی بپردازیم نه بداخلاقی که این بداخلاقی در سرزمین مادری به چه قیمتی است؟!!!! 

سامان احمدی – روزنامه نگار