به گزارش بارانی نیوز صبح امروز مدیر کل فنی و حرفه ای استان کردستان از کارگاه های آموزشی خواهران و برادران مرکز فنی و حرفه ای دیواندره و ساختمان تعطیل شده مرکز فنی و حرفه ای شهر زرینه بازدید کرد.

سید جمیل احمدی گفت : سازمان فنی و حرفه ای در شاخه های صنعت، خدمات ، کشاورزی و فرهنگ و هنر آموزش می دهد ، نباید آموزشها را فقط در یک شاخه دنبال کنیم بلکه باید آموزشها متوازن با نیاز منطقه باشد و بر اساس نیاز آنها آموزش ها را ارائه داد.

وی افزود به تناسب مشاغل در شهرستان ها آموزش داده می شود و رویکرد سازمان فنی و حرفه ای استان کردستان آموزش رشته های نوین و مورد نیاز شهرستان است در همین راستا استاندارد کردی دوزی را تدوین کرده ایم که علاوه بر حفظ سنت ها اشتغال زایی بر اساس نیاز منطقه ایجاد می شود.

احمدی بیان کرد استان کردستان به عنوان استان پایلوت در زمینه تدوین استاندارد مدیریت منابع آب و صرفه جویی آب معرفی شده است و به زودی آموزش این استاندارد در کشور آغاز خواهد شد.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان کردستان بیان کرد تعداد آموزشگاههای آزاد در دیواندره کم است و باید بخش خصوصی در زمینه آموزش وارد عمل شوند.

احمدی تصریح کرد در تمامی روستاهای دیواندره نیازسنجی انجام شده است و در حال حاضر براساس همان نیاز سنجی آموزش ارائه می شود اما باید توازن در بخش های دیواندره انجام شود.

وی ادامه داد تعداد زیادی از کارآموزان دارای دانش و تحصیلات دانشگاهی هستند که دارند مهارت را نیز فرا می گیرند باید نگرش را به دانش و مهارت آنها افزود و توسعه کار آفرینی را در شهرستان دیواندره ایجاد کنیم.

احمدی افزود نیاز است تحصیل کرده ها را هدایت کنیم و از بعد نگرشی آنها را تقویت کنیم بلکه تحصیلکرده ها می توانند با ایجاد تعاونی اشتغال زایی نمایند.