کتاب کرفتو بوم زمان، بررسی نقوش صخره ای که به قلم طاهر، اکام و سوران قسیم به رشته تحریر در آمده، منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار گرفت.
 

 به گزارش بارانی خبر به نقل از کردپرس؛ در دیباچه این کتاب آمده است: مدارک باستان شناسی نشان می دهند که غارها حداقل درطول چند هزار سال گذشته همواره مورد توجه جوامع انسانی بوده اند.
این پناهگاه طبیعی در طول هزاران سال به عنوان سکونتگاه های فصلی یا اطراق گاه های گذری مورد استفاده جوامع دوران پارینه سنگی بوده اند .غارها و پناه گاهها علاوه بر کاربرد سکونتی و معیشتی از حدود چهل هزار سال پیش کاربری های دیگری نیز یافتند که عمده ترین آن ها آئینی و نمادین است.
شماری از غارها در دوره های تاریخی و اسلامی کاربردهای چندگانه می یابند که شامل استحکامات نظامی ، کاربری آئینی و استفاده های دیگر است دراین دوره ها فضاهای داخلی غارهای طبیعی از طریق تراش دیواره ها و کف گسترش می یابد که نمونه های آن در نواحی مختلف زاگرس و در دیگر نقاط ایران دیده می شوند.
یکی از این نمونه ها مجموعه غارها و پناه گاههای کرفتو در نزدیکی دیواندره و سقز که در دوره هایی بخش های ابتدایی آن ها دست کاری و تراشیده شده است ، می باشد.
بخش مهمی از مدارک باستان شناسی یافت شده دراین مجموعه شامل نقوش کنده مختلفی است که در بخش هایی از دیواره و کف این مجموعه و پناه گاههای مجاور آن ها پراکنده اند.
تردیدی نیست که ثبت و ضبط این نقوش و تجزیه وتحلیل آن ها گام بسیار مهمی در درک بهتر این مجموعه و کاربرد آن است.
دراین کتاب ۸۸تصویر از نمای غارکرفتو ،راهروها و اتاق های آن ، محل کتیبه یونانی برروی سردر ورودی اتاق معبد هرکول، فسیل ها و نقوش صخره ای گوناگون به چاپ رسیده است.
این کتاب در تیراژ ۵۰۰نسخه  توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری منتشر شد.