%d8%b3%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%b3%d9%86%d9%86%d8%af%d8%ac-%d8%8c-%d8%af
«دکتر سیدمهدی فرشادان» :با وجود مشکلات اعتباری موجود، کار در دامپزشکی سمبلی از ایثار است .

به گزارش بارانی خبر، نماینده مردم شهرستانهای سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی، دامپزشکی را سمبلی از ایثار در راستای صیانت از سلامت مردم و کشور دانست و گفت: دامپزشکان پیشگامان حفظ و تضمین سلامت مردم هستند .

به گزارش بارانی خبر،  «دکتر سیدمهدی فرشادان» ضمن گرامیداشت هفته دامپزشکی، اظهار کرد: با توجه به اهمیت دامپزشکی در حوزه سلامت، مسئولان ارشد کشوری باید با سرمایه گذاری خاصی نسبت به این پیشگامان سلام مردم و کشور عمل ورود پیدا کنند.

وی با بیان اینکه وظایف و رسالت دامپزشکی در قبال صیانت از سلامت مردم و جامعه بسیار خطیر و حیاتی است، افزود: دامپزشکان پیشگامان حفظ و تضمین سلامت مردم هستند.

نماینده مردم شهرستانهای سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی، گفت: تضمین سلامت غذای سفره های مردم نیازمند نظارت و حضور دقیق و دائم سازمان دامپزشکی در تمام حوزه های مربوط به سلامت است.

وی با تأکید بر لزوم بازبینی در قانون دامپزشکی کشور، تصریح کرد: پیرو این تصمیم باید تلاش کرد تا در طرح تحول نظام سلامت سهم بودجه ای دامپزشکی را نیز ارتقا بخشید.

فرشادان با بیان فعالیت دامپزشکی در راستای حفظ و ارتقاء سلامت مردم و جامعه شایان تقدیر است، خاطرنشان کرد: به وجود مشکلات اعتباری موجود، کار در دامپزشکی سمبلی از ایثار است .