اولین همایش توسعه مشاغل خانگی زنان در دیواندره با همکاری ادارات سطح شهرستان، و حضور عباس احمدی مشاور فرهنگی استاندار کردستان برگزار شد.

توران فتحی مشاور امور بانوان فرمانداری دیواندره گفت: اقدامات دولت تدبیر و امید در راستای ایجاد مشاغل خانگی قابل توجه بوده است و هدف از این همایش معرفی بانوانی است که موفق به ایجاد شغل خانگی کرده اند.

وی ادامه داد: دو کارگاه قارچ توسط بانوان در روستاهای گاوشله و زاغه امروز با همکاری جهاد کشاورزی افتتاح شد.