در جمع آبداران دیواندره مطرح شد
با وجود اینکه ۸ درصد از آب کشور در کردستان است میانگین استفاده ازکشاورزی آبی در کردستان ۱۱ درصد است.

به گزارش بارانی خبر، نماینده مردم شهرستانهای سنندج، دیواندره و کامیاران در جلسه با آبداران شهرستان دیواندره اظهار کرد: در استان کردستان ۳۳ سد ساخته شده است و ۳۰ هزار هتکار زمین مرغوب کردستان زیر سدها رفت، محیط زیست آلوده شد و بعضا مردم در ساخت سدها آسیب های دیدند.
سید مهدی فرشادان ادامه داد. در مقابل این ۳۰ هزار هتکار از زمین های کردستان که زیر آب سد رفته تنها ۲۷۰۰ هکتار زمین کشاورزی تبدیل به آبی و بارانی شده است.
وی افزود: باید از آبهای مرزی ۶۶ هزار هکتار سهم استان کردستان می شد اما با پیگیری های فراون تنها به ۱۶ هزار هکتار رسیده است.
فرشادان بیان کرد: میانگین استفاده ازکشاورزی آبی در کردستان ۱۱ درصد بوده اما میانگین کشور ۴۶ درصد است این در حالی هست که ۸درصد آبهای کشور در کردستان است.
وی تصریح کرد: اگر این ۱۱ در صد به ۴۶ درصد برسد سه هزار میلیارد تومان به اقتصاد کردستان افزوده می شود.
نمایده مردم شهرستانهای سنندج، دیواندره و کامیاران گفت: مسئولان قول داده اند در هر جای که ما درخواست آب برای تبدیل زمین به آبی داشته باشیم  آب اختصاص دهند.
فرشادان بیان کرد: در سه سال گذشته اتفاق خاصی در حوزه آب و فاضلاب روستای نیفتاده است و من از این وضعیت گله دارم.