مدیر آموزش و پرورش دیواندره گفت: ۵۷ درصد جامعه هدف سوادآموزی در این شهرستان پوشش داشته که در سال ۹۶این انتظار می‌رود ۴۳ درصد باقیمانده جذب سیستم سوادآموزی شوند.

به گزارش خبرگزاری بارانی خبر، توفیق محمدی صبح امروز در شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان دیواندره اظهار کرد: در طول سال ۹۵موفق شدیم که در دوره تحکیم ۱۰۰ درصد، انتقال۱۰۰ درصد و سوادآموزی ۵۷ درصد پوشش جامعه هدف داشته باشیم که در سال ۹۶ این انتظار می‌رود ۴۳ درصد باقیمانده جذب سیستم سوادآموزی شوند.

ادامه داد: برای دوره سوادآموزی۶۴۰ هزار تومان، دوره انتقال۸۲۰ هزار تومان و تحکیم ۱۳۰ هزار تومان پرداخت می‌کنیم که در کل سال گذشته ۴۸۲ میلیون تومان به عنوان حق‌الزحمه آموزش‌دهنده‌ها پرداخت شده است.

وی افزود: این انتظار می‌رود که دستگاه‌های اجرایی با همکاری لازم در پوشش این افراد از طریق اعضای باسواد خانواده‌ها و یا سایر اعضای باسواد جامعه، جامعه هدف را که ۱۰تا ۴۹ سال هستند باسواد نمایند.

مدیر آموزش و پرورش دیواندره بیان کرد: باسواد کردن جامعه هدف، بزرگترین خدمت به کل جامعه است چون سطح فرهنگ عمومی جامعه ارتقا و به تبع از بعضی مشکلات که ریشه آن در بی‌سوادی افراد است، کاسته خواهد شد.

مشاور امور بانوان فرماندار دیواندره نیز در این جلسه گفت: افرادی که از سواد جا مانده‌اند متاسفانه انگیزه‌ای برای یادگیری ندارند.

توران فتحی ادامه داد: نیاز است همزمان با کلاس‌های سوادآموزی دوره‌های مهارت زندگی، سلامت، آسیب‌های اجتماعی و صنایع دستی نیز برگزار شود و در کنار این دوره‌ها افراد را به یادگیری سواد تشویق کنیم.