پس از اعلام پایان شمارش آراء، اعضای شورای اسلامی دوره پنجم دیواندره و همچنین اعضاء علی البدل مشخص که شامل ۵ نفر عضو اصلی و ۲
نفر علی البدل هستند.

به گزارش بارانی خبر، براساس نتایج بدست آمده، ۵عضو اصلی این دوره از انتخابات شورای شهر دیواندره به ترتیب کسب رای به شرح زیر است:
اعضای اصلی
۱-  مازیار حبیبی ۲۳۴۵ رای
۲-آرمان کریمی ۲۲۳۷ رای
۳- فریدون آقایی ۲۱۷۰ رای
۴- محمد محمودی ۱۹۷۶ رای
۵- محمدحسینی ۱۷۶۶ رای
همچنین افراد زیر به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهردیواندره انتخاب و آراء ذیل را کسب کردند.
۱-شهلا خسروپنا ۱۶۹۰ رای
۲-سیران شناوری ۱۶۲۴ رای