امام جمعه دیواندره گفت: اگر چه ملت ایران متحد و منسجم هستند و از نظام و رهبری حمایت می‌کنند، اتفاقاتی مانند حوادث تروریستی تهران موجب تقویت این اتحاد می‌شود گرچه دشمنان این اقدامات را با هدف ایجاد ناامنی دنبال می‌کنند.

ماموستا معروف خالدی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در سنندج، در رابطه با حمله تروریستی که در تهران اتفاق افتاد، اظهار کرد: این اتفاق نتیجه ضعف این افراد را می‌رساند چرا که آنها دیگر در عراق و سوریه پایگاهی ندارند.

وی افزود: در واقع آنها با این کار بچگانه خود ضعف کار خود را نشان دادند و بیشتر به مردم آگاهی دادند که ماهیت کار آنها چگونه است.

به گفته خالدی، این حرکت موجب شد مردم اتحاد خود را بیشتر تقویت کنند و افرادی که در این حادثه جان خود را از دست داند به درجه شهادت نایل گشتند.

امام جمعه دیواندره گفت: اگر چه ملت ایران متحد و منسجم هستند و از نظام و رهبری حمایت می‌کنند، اتفاقاتی مانند حوادث تروریستی تهران موجب تقویت این اتحاد می‌شود گرچه دشمنان این اقدامات را با هدف ایجاد ناامنی دنبال می‌کنند.

خالدی با اشاره به مشکلات و ناآرامی‌های موجود در منطقه، بیان کرد: این افراد تروریست فقط می‌خواهند امنیت و آرامش کنونی ایران را از بین ببرند.

وی خاطرنشان کرد: قطعا این افراد خیال خام کرده‌اند و ملت ایران به این سادگی با بروز چنین مشکلاتی ناامن نخواهند شد.

خالدی بر این باور است، بعد از این حادثه، وفاداری مردم به رهبری و نظام بیشتر از قبل نمایان خواهد شد.

به گفته وی، مردمان استان کردستان مردمانی نجیب و مودب و وفادار به نظام و اسلام بوده و قطعا امنیت و آرامش کشور برای آنها مهم است.

امام جمعه دیواندره تصریح کرد: مردمان این خطه از پیر و جوان تا نیروهای امنیتی با تمام ایران هم‌صدا و هم‌پیمان برای از بین بردن نقشه‌های پلید تروریست‌ها و استکبار جهانی هستند.