رئیس جهاد کشاورزی دیواندره از کاهش شدید تولید گندم در دیواندره خبرداد و خواستار مطالبات کشاورزان در اسرع وقت شد.

به گزارش کردپرس، حمید رضا وزیری اظهار کرد: تاکنون ۳۳ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان شهرستان دیواندره توسط تعاونی های روستایی و سیلوها خریداری شده است.
مدیر جهاد کشاورزی دیواندره با اعلام کاهش شدید و معنی دار  محصول گندم کشاورزان در امسال خواستار توجه ویژه صندوق بیمه در پرداخت خسارت واقعی و به موقع به کشاورزان گندمکار دیواندره شد.
وزیری در ادامه از پرداخت چهار میلیارد و سیصد میلیون تومان طلب وجه گندم کشاورزان خبر داد و با تاکید بر اینکه  خشکسالی بنیه مالی کشاورزان را ضعیف نموده خواستار پرداخت حداکثری و بموقع خسارت توسط صندوق بیمه محصولات کشاورزی و مابقی وجه گندم و مطالبات کشاورزان شد.
به گفته این مسئول، پرداخت وجه گندم و مطالبات کشاورزان باید در اولویت قرار گیرد. تا کشاورزان امکان خرید نهاده های کشاورزی شامل بذر گواهی شده، انواع کود و سموم مورد نیاز  و سایر ملزومات مورد نیاز آنان را تهیه کنند.
وی در پایان با اشاره به این موضوع که بیش از ۳۰۰ دستگاه کمباین در زمان برداشت در شهرستان فعالیت داشتند از توجه و پیگیری ویژه نمایندگان محترم مجلس خصوصا آقایان مهندس علوی و دکتر فرشادان در پرداخت وجه گندم تشکر و قدردانی نمود.
گفتنی است سطح زیرکشت اراضی گندم در شهرستان دیواندره ۹۰ هزار هکتار است که سال گذشته بیش از ۱۱۵ هزار تن گندم تولید شد.