عضو شورای شهر دیواندره:

عضو شورای شهر دیواندره: اعضای شورا منتخب مردم و فقط باید به مردم پاسخگو باشند
به گزارش بارانی خبر ـ در جلسه انتخاب شهردار دیواندره فریدون آقایی اظهار داشت: شورا نوکری مردم است عضو شورا نباید به نماینده دولت یا شهرداری تبدیل شود و اجازه دخالت دیگران را در ساختمان شورا دهند.
وی تصریح کرد: با توجه با نارضایتی های مردم از شهردار انتظار داریم وضعیت علمی کاربردی وابسته به شهرداری را سر و سامان دهد و نیروهای شهرداری با توجه به نیاز در پست های تخصصی قرار دهد.
آقایی بیان کرد: شهرداری دیواندره تا امروز مبلغ ۳ میلیارد تومان بدهکار است که این بدهی در زمان تصدی شهردار ۷ میلیارد بوده که مربوط به سال های گذشته است.
عضو دیگر شورای شهر گفت: تمرکز شهرداری و شورای شهر باید بر روی درآمد پایدار قرار گیرد.
محمد حسینی تصریح کرد: هدف و برنامه ها باید در مسیر خدمت و قانون جلو برود و در راستای توسعه شهر تلاش کرد.
وی افزود: جدیت و قاطعیت شهردار باید ادامه دار باشد و شورا محوری را در دستور کار خود قرار دهد.
یکی دیگر از اعضای شورای شهر گفت: در امور شهر با هیچ کسی تعارف نداریم و رضایت مندی حداکثری مدنظر همه ما است.
مازیار حبیبی تصریح کرد: شهردار دیواندره به دلیل محبوبیت و پشتکار در انجام کارها ابقا شد امیدواریم این محبوبیت و رضایت مردمی ادامه دار باشد.
عضو دیگر شورای شهر گفت: تعدادی برنامه هست که باید در اولویت کار شهردار قرار گیرد که یکی از آنها تسهیل در روند مراحل حقوقیدشهرداری است.
محمد محمودی ادامه داد: درآمد های شهرداری باید شفاف و شهرداری از کارهای روبنایی به موارد زیر بنای عمرانی تغییر رویه بدهد.
وی افزود: واحد عمران باید منسجم تر و کارها بر اساس اصول و کارشناسی شده انجام شود.