در جلسه فوق العاده شورای شهر دیواندره انتخاب شهردار مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس شورای شهر دیواندره اظهار داشت: با توجه به ۱۵۰ ساعت جلسه ای که در این مدت با شهردار داشتیم و برنامه های که ارائه شد اعضای شورا تصمیم گرفت با پنج رای موافق ناصح محمدخانی را در پست خود ابقا کنند.
آرمان کریمی گفت: جناب شهردار در برنامه اعلامی تعهدها و قول های داده است که امیدواریم با حمایت ما برنامه ها اجرایی شود.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مردم از عملکرد شهرداری راضی باشند و کارها بر اساس برنامه جلو برود از شهردار بومی حمایت خواهیم کرد.
انتهای پیام/