در راستای طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی تاکنون در سال جاری ٢٣ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان دیواندره پر و مسلوب المنفعه گردید

مدیر اداره منابع آب شهرستان دیواندره اظهار کرد: باتوجه به کاهش آبهای زیرزمینی ،به لطف خدا در این شهرستان قدمهای مثبتی تاکنون جهت حفاظت از آبهای زیرزمینی برداشته شده است.

محمد محمدی گفت : هدف گذاری این اداره برای چاه های غیرمجاز، انسداد آنها بوده که در این راستا نهادهای قضایی و انتظامی علی الخصوص دادستانی محترم شهرستان، همکاری تنگاتنگی با این اداره داشته و هم اکنون برای بسیاری از چاه های غیرمجاز دیگر حکم انسداد غیرقابل اعتراض صادر و به زودی اجرا خواهد شد.

محمدی افزود: بهره برداران چاه های غیرمجاز ، افراد قانون شکنی بوده که حقوق بهره برداران مجاز را ضایع می کنند.

مدیر اداره منابع آب دیواندره در پایان بیان کرد: اداره منابع آب بعنوان متولی آب در حوزه عملکرد خود و بعنوان نماینده شرکت آب منطقه ای کردستان با هر گونه تخلف و سو استفاده از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی و همچنین تصرفات بستر رودخانه ها برخورد جدی و قانونی خواهد کرد.