عضو شورای شهر دیواندره از کارشکنی در برخی واحدهای شهرداری، دریافت عوارضات غیر معارف و وجود افرادی غیر متخصص در شهرداری دیواندره خبر داد.

این روزها رابطه مناسبی میان اعضای شورای شهر دیواندره و پرسنل شهرداری به چشم نمی خورد به طوری که بعد از نامه ها متوالی کار به درگیری فیزیکی در داخل شهرداری نیز رسیده است در این ارتباط عضو جنجالی شورای شهر دیواندره مباحثی را در گفت و گو با خبرنگار کردپرس مطرح کرد.

فریدون آقایی بیان کرد: با شعار مبارزه با یقه سفیدها و یقه طلایی ها به میدان آمادم و این وعده بخاطر نگرانی مردم از سیستم شهرداری باعث اعتماد به من شد. در شهرداری بعضی ها خود را بالاتر از قانون می دانند و قوانینی لحاظ می کنند که در کتاب گرگ و میش هم نیست.

وی اضافه کرد: به انزوا رفتن نیروهای متخصص و بها دادن به چند نفر سیستم را نابوده کرده است. شهردار از نظر موارد مالی و دلسوزی مورد تایید من و تمام مردم این شهر است اما آیا فقط این مقوله می تواند تمام پارامترها را شامل شود.

آقایی اظهار کرد:  سنگ اندازی در کار مردم بخاطر قوانین من درآورده اغلب شهروندان را برای شکایت به ساختمان شورا می کشاند آیا نباید بنده پاسخگو باشم. ارجاع گزارشات کذب برای مالکین و سرمایه گذران تا اثبات موضوع باعث فراری دادن آنها میشود. آیا توافق با مالکین و ایجاد درآمد زایی برای شهرداری تنها راه برون رفت از این اوضاع نابسامان اقتصادی نیست.

عضو شورای شهر دیواندره گفت: بها دادن به چند مسئول واحد که خود را بالاتر از قانون می دانند آیا باعث پسرفت شهر نمیشود. چرا من باید جوابگوی وارد کردن یاران و اقوام شوراهای ادوار به شهرداری باشم. آیا بحث پرداخت عوارضات از مردم قانونیست.

وی افزود: این وظیفه من شوراست که باید با ورود و نظارت بر سیستم مالی شهرداری به مردم اطلاع رسانی کنم حضور سازمان بازرسی به شهرداری نشان از بی لیاقتی من شوراست. متاسفانه شهردار از بدو انتخاب به تعهدات تغییرات در بعضی واحدها عمل نکرد تعهداتی که مطالبه ی اکثر مردم بود.

فریدون آقایی تصریح کرد: شاید عده ی مو را ببیند ولی من پیچش مو را می بینم چون هستند ارباب رجوعانی که با کارمندان می آیند و با کارمندان میروند. واحد مالی چرا طلب پیمانکاران را امروز فردا می کند و کاری می کند که پیمانکار دنبال ضریب تعدیل و ارز بانکی بدهی خود باشد و بدهیش دو برابر شود. واحد حقوقی کدام کتاب قانون را مطالعه می کند که این همه سنگ اندازی در آن درج شده است.

وی ادامه داد: چرا اضافه کار پاکبانان یک چهارم افرادیست که یک ساعت کار مفید ندارند. من روزی اعتبارم را برای شهردار گذاشتم اما امروز دیگر باید بعد یکسال توضیح دهد جریان چیست. چون نباید شهردار دلسوز با طناب دیگران به چاه بی اعتمادی مردم بیفتد. این مطالبه اکثر مردم این شهر است و اگر کسی موضع مرا با شهرداری نفی میکند بدانید منافعش در خطر است. شورای شهر اگر این اوضاع را قبول و با این وضعیت ادامه دهد بزودی اعتبارشان هم پیش مردم لکه دار میشود.

انقلاب درونی و اتحاد در افکار شورا تنها می تواند با پاکسازی در شهرداری دست به اصلاح امور بزند. شخصا اعتقاد دارم کندن یک مو از یک خرس غنیمت است. پس اگر هم تنها باشم بدنبال این مطالبه خواهم رفت برای اجرای عدالت باید جانفشانی کرد.