عضو شورای شهر دیواندره بیش از یک ماه است با حکم قطعی دادگاه در زندان به سر می برد.

بارانی خبر –  فریدون آقایی فعال مدنی دیواندره که با رای قابل توجهی توسط مردم به عنوان شورای شهر دیواندره منتخب شد در اولین روز کاری شورای دور پنجم به همراه دیگر اعضای شورا و دو تن از خبرنگاران بازدید از موسسات و بخش های زیر مجموعه شهرداری را شروع می کند.

در بازدید از دانشگاه علمی کاربردی دیواندره که یکی از موسسه های زیر مجموعه شهرداری است سخنانی ما بین رئیس دانشگاه و اعضای شورا رد بدل می شود بعد از آن رئیس دانشگاه از یکی از اعضای شورا به اسم فریدون آقایی به جرم توهین و افترا شکایت می کند و در نهایت حکم یک سال زندان برای این عضو شورا قطعی  وی راهی زندان می شود.

در حال حاضر اعضای شورای شهر دیواندره با چهار نفر جلسات را بر گزار می کنند و افراد زیادی برای جلب رضایت شاکی اقدام کرده اند اما شاکی بر اجرای حکم پافشاری می کند گفتنی است شاکی و همسر ایشون اکنون کارمند شهرداری هستند  و در یکی از واحدهای این اداره مشغول به کارند.

فریدون آقایی عضو شورای شهر دیواندره در پرونده دیگری به طرفیت فرماندار محکوم به دو سال و نیم زندان است و اینک این پرونده در دادگاه تجدید نظر استان است. بخاطر انتقادات دستگاه های دیگر خدمات رسان نیز از وی شاکی هستند.