فریدون آقایی عضو زندانی شورای شهر دیواندره از استاندار کردستان خواست سری به زندان بیجار بزند.

جناب استاندار محترم کردستان جناب مهندس مرادنیا به زندان بیجار بیایید و با زندانی دیدار کنید که جرم او پیروی از رهمنودهای رهبر انقلاب است که فرموده است در مبارزه با فساد از هیچ چیز نترسید و نگذارید در هیچ جای شهرداری فساد رخنه کند . بیایید و بررسی کنید که جرم این زندانی چیست ، بیایید به هم سلول هایش بگویید او به جرم اختلاس اینجا نیست بگذار نگاهشان تغییر کند ، به فرزندش بگویید پدر شما فساد مالی و اخلاقی  ندارد او بخاطر وظیفه ی تعریف شده اش در شورای شهر در زندان است بگذارید نگاه تلخ جامعه و مردمانش او را سرخورده نکند.. شمایی که چند صباحیست نیست از مبارزه با فساد و رشوره سخن به میان آوردید آیا تا حالا کسی در منجلاب ادارات کردستان به جرم فساد و رشوه زندان است جز عضو شورای شهر دیواندره که آستین همت بالا زد …

جناب استاندار در طول زندگیم وامدار کسی نبوده ام و نخواهم بود این یادداشت هم خروجیش برای آن است که به مدیران استانی در تمام سطوح نوید دهید که نگران فساد در هیچ زمینه یی نباشند این روزها زندان برای مبارزان و افشاگران این قضایاست نه فاسدان !

جناب استاندار در زندان بیجار منتظر شمایم البته تدارکی خواهم چید که در زمان ورود شما هم سلولی هایم خمار نباشند ، سارقان دعا کنند و کلاهبرداران نماز بخواند تا خاطر حضرتعالی مکدر نشود!

جناب استاندار واکاوایی کنید ارتباط و دست های پشت پرده این پرونده هم چه کسانی هستند که مخالف این حرکت خداپسندانه حقیر هستند و اصرار دارند که من باید فعلا زندان باشم نکند خدای ناکرده کاسه ی زیر نیم کاسه باشد..

نتیجه ی اراده ی ضعیف

حرف است و پیگیری و نتیجه ی اراده ی قوی ، عمل !

ما که دادمان به آسمان نرسید

بگذار دودمان به آسمان برسد…