٢ میلیون و ۴٠٠ مترمکعب آب پشت سد سیازاخ دیواندره ذخیره است که در ثانیه ١١ مترمکعب خروجی دارد.

به گزارش بارانی خبر، رئیس اداره منابع آب و دبیر جلسه شورای حفاظت از منابع آب در سومین جلسه شورای حفاظت از آب که در مورخ ١٠ آذر سال جاری در سالن جلسات بخشداری کرفتو باحضور ریاست محترم ادارات و دهیاران بخش مربوطه به ریاست بخشدار محترم برگزار شد اظهار کرد: به لطف خدا بارندگی نسبت به سال گذشته ٩٨ درصد افزایش داشته و بسیار عالی بوده اما تاکید نمودند که تغییر شرایط اقلیمی، تعهد ما را نسبت به مصرف بهینه آب و آیندگان بیشتر میکند.

محمد محمدی ادامه داد: همکاری و هماهنگی جهت تعامل هرچه بیشتر بین مردم و ادارات در راستای صرفه جویی منابع آبی برای جلوگیری از بحران آب امری بسیار مهم و ضروری است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۴۰ کنتور هوشمند بر روی چاه های کشاورزی در دیواندره نصب شده است از دهیاران خواست که همکاری های لازم را در راستای کنترل، نظارت و شناسایی منابع آبی غیرمجاز  با اکیپ های گشت و بازرسی اداره منابع آب داشته باشند.

محمدی افزود: استفاده از تکنولوژی ها و روش های جدید آبیاری یکی از مهمترین راهکارها برای خارج کردن منطقه از شرایط بحرانی است و ادامه راه بدون برنامه و هدف به نفع مردم و کشاورزان نخواهد بود.

وی در پایان ضمن تشکر و قدردانی از خبرنگاران و اصحاب رسانه جهت فرهنگ سازی مناسب درخصوص مصرف بهینه و صرفه جویی آب، گفت: باید در مدیریت منابع آب نگاه اعتقادی داشته باشیم و این حساسیت را از طریق کارهای فرهنگی به مردم عزیز انتقال دهیم.

رئیس منابع آب دیواندره بیان کرد: ۹۱۱ حلقه چاه غیرمجاز در دیواندره شناسایی که ۱۳۴ مور توسط اکیپ ها کارشناسی و نظارت دقیق شده و به دادگاه صالح معرفی شده اند.