عرصه های منابع طبیعی ۶۰ درصد سطح استان کردستان  را به خود اختصاص داده و روی ۸۰ درصد این سطح مطالعات تفصیلی انجام شده است.

 معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی کردستان در جلسه توانمند سازی و مشارکت دست اندرکاران اجرای پروژه های مرتع داری و آبخیزداری که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد اظهار کرد: عرصه های منابع طبیعی ۶۰ درصد سطح استان را به خود اختصاص داده اند. ۸۰ درصد این سطح مطالعات تفصیلی انجام شده که از این میزان ۲۵ درصد آن وارد فاز اجرایی شده است.

فرزاد حسینی ادامه داد:  در حال حاضر در  ۱۹ زیر حوزه این استان مشغول انجام عملیات اصلاحی احیایی در قالب چندین پروژه مکانیکی بیولوزیکی و جنگلکاری هستیم اعتبارات صندوق توسعه ملی تزریق شده به استان راه را برای اجرای بهتر این پروژه ها فراهم نموده است.

در ادامه سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دیواندره گفت: با توجه به اهمیت اجرای پروژه های آبخیزداری ، بهره برداران در پیشبرد اهداف منابع طبیعی و تضمین موفقیت این پروژه  ها به نقش مشارکت اجتماعی دارند.

رستمی بیان کرد: با تدابیر اندیشیده شده امسال یک نفر کارشناس ارشد منابع طبیعی بومی شهرستان دیواندره در قالب شرکت های مشاوره ای به این شهرستان بعنوان تسهیل گر معرفی و کار خودرا شروع کرده است.

 وی افزود: وظیفه این کارشناس مجرب ایجاد ارتباط معنا دار بین بهره برداران محلی و منابع طبیعی و ایجاد تعامل دستگاه های اجرایی سطح شهرستان با اداره منابع طبیعی جهت پیشبرد اهداف منابع طبیعی است. این کارشناس با بررسی و شناخت و مطالعه کاستی های هر حوزه آبخیز سعی خواهد نمود مشکلات هر حوزه را به این اداره منعکس و تعاملی سازنده بین ما و بهره برداران محلی ایجاد نماید.

رستمی ادامه داد: مشارکت اجتماعی مردم در اجرای پروژه های منابع طبیعی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و ما مجموعه منابع طبیعی تلاش خواهیم کرد با بهره بردان محلی ارتباطی نزدیک و سازنده بر قرار کنیم