اولین جلسه ی برنامه ریزی و هماهنگی فعالیت های جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی شهرستان دیواندره در سال ۹۸ با حضور اکثر اعضای مجمع با تحلیل اقدام رذیلانه وسخیف دولت آمریکا در تروریستی اعلام کردن نهاد مقدس سپاه پاسداران و محکومیت آن و حمایت قاطع جمنا از سبز پوشان عرصه امنیت کشور برگزار گردید .

در این جلسه به مواردی همچون تبیین سیاست های انتخاباتی جمنا در انتخابات آتی مجلس، برنامه ریزی برگزاری جلسات کاری جمنا در سال ۹۸ مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و مقرر گردید جلسات در فاصله زمانی کمتری نسبت به سال گذشته برگزار و نتیجه این جلسات اطلاع رسانی خواهد شد.

همچنین وضعیت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شهرستان مورد تحلیل قرار گرفت و تاکید گردید در جلسات آینده بصورت جزئی تر به این مسائل پرداخته خواهد شد.