شهردار دیواندره تمایلی برای ماندن در دیواندره ندارد و این دومین بار است استعفای خود را تقدیم شورای شهر کرده است

فریدون آقایی عضو شورا که یکی از حامیان شهردار است در مصاحبه با سایت بارانی نیوز گفت با مشورت با اعضای محترم شورا بارها با محمدخانی جهت تجدید نظر در تصمیم خود وارد گفتمان شده است اما محمدخانی تمایلی به ماندن بر صندلی شهرداری ندارند.

آقایی افزود : هیچ گونه پافشاری از طریق دوستانش در ساختمان شورا بر شهردار تحمیل نیست و این یک تصمیم شخصی میباشد.
این عضو شورا این تصمیم را ناخوشایند خواند و گفت محمدخانی با برنامه های مدون شورا کارهای عمرانی خاصی را برای سال ۹۸ تعریف کرده است و دوست دارد تا پایان با آنها باشد.
آقایی گفت: نگرانی اغلب مردم از رفتن شهردار برای آنها قابل احترام و مهم است اما محمدخانی هم حق پیشرفت دارد و تصمیم او باید برای همه قابل احترام باشد.
وی همچنان مواضع خود را مشخص کرد و گفت استعفای شهردار از نظر او مردود است و رای او در جلسه استعفا مخالفت است .
آقایی در پایان از احساس مسئولیت مردم نسبت به شهر ابراز خوشحالی و از تک تک آنها تشکر ویژه کرد و به مردم نوید داد که برای تصمیمات بعدی قطعا از نظر صاحب نظران استفاده خواهد شد.

ناصح محمدخانی دی ماه سال ۹۵ سکانداری شهرداری دیواندره را بدست گرفت و در دور پنجم شورا در این سمت ابقا شد و سابقه شهرداری در شهر زرینه را نیز در کارنامه خود دارد .

وی خردادماه ۹۷ یکبار دیگر استعفای خود را تقدیم شورا کرد اما با آن موافقت نشد

شهردار دیواندره معارفه شد