شورای شهر دیواندره با ۳ رای موافق سرپرست شهرداری را معرفی کردند

ایوب قادری سرپرست شهرداری دیواندره

ایوب قادری سرپرست شهرداری دیواندره

عضو شورای شهر دیواندره در گفت و گو با خبرنگار بارانی خبر اظهار کرد: در جلسه ای که برگزار شد اعضای شورای شهر مدارک و سوابق ۶ گزینه پیشنهادی جهت تصدی سرپرستی شهرداری را بررسی کردند که در نهایت اعضا با ۳ رای موافق ، ۱ رای ممتنع و ۱ رای مخالف مهندس ایوب قادری را بعنوان سرپرست شهرداری معرفی کردند.

فریدون آقایی ادامه داد: ایوب قادری از نیروهای پیمانی شهرداری دارای مدرک کارشناسی ارشد شهرسازی و اصالتا اهل روستای ابراهیم آباد کلکان از توابع بخش کرفتو دیواندره است.

وی افزود: قطعا افرادی در پشت سنگرهای منفعت طلبی درصددند که با لابی و سفارش افرادی را جهت تصدی صندلی شهرداری دیواندره معرفی کنند. که من به آنها نوید خواهم داد پشت در بی حرمتی خواهند ماند چون شورا یک نهاد سیاسی نبوده و این صندلی هم گوشت قربانی نیست که میان سیاسیون و احزاب و.. تقسیم شود  بلکه جایگاه خدمت است.

وی بیان کرد: شورا شایسته سالاری ، تخصص ، قاطعیت و جوانگرایی را در برنامه دارد و شورای شهر اتوبان سفارش شدگان نیست. شورای شهر طی ۱۸ ماه فعالیت خود ثابت کرده است که جز مردم وامدار کسی نبوده و نیست و استقلال فکری دارند.

آقایی گفت: خوشبختانه شورا همفکر هستند و شکافی بین مجموعه شورا نیست هر چند عده ی میخواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند که این شیطنت بازی ها حق طبیعی آنهاست. انتخاب شورا قطعا احساساتی ، سفارشی و سیاسی نخواهد بود و بزودی گزینه شهرداری معرفی خواهد شد.

اعضای شورای شهر دیواندره در جلسه قبلی با استعفای ناصح محمدخانی شهردار دیواندره موافقت کردند.

 

استعفای شهردار دیواندره پذیرفته شد