یم پرنده نگری انجمن سبز چیا گونه کمیاب سسک ساوی از گونه های مورد حمایت را در تالاب زریوار مریوان مشاهده کردند که با این اقدام تعداد پرنده گان شناسایی شده در این تالاب به ۲۷۹ گونه رسید.

به گزارش بارنی خبر، تیم پرنده نگری انجمن سبز چیا از سه سال گذشته تشکیل شده و در این مدت توانستند گونه های زیادی را در تالاب زریوار و حاشیه آن شناسایی کنند.
در تازه ترین مورد این تیم موفق به مشاهده و شناسایی گونه کمیاب سسک ساوی که در لیست پرندگان حمایت شده و در معرض خطر انقراض است، شدند.
یکی از اعضای تیم چهار نفره پرنده نگری انجمن سبز چیا در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: تاکنون حدود ۱۰ قطعه از پرنده سسک ساوی را در تالاب زریوار مشاهده و شناسایی کرده ایم.
جلال پزشک با اشاره به اینکه سسک ساوی پرنده حشره خوار است،اضافه کرد: هم اکنون در حال بررسی زادآوری و عدم زادآوری این این پرنده در تالاب زریوار زادآوری هستیم.
این عضو تیم پرنده نگری انجمن سبز چیا مریوان یادآور شد: تا سه سال گذشته تعداد پرندگان شناسایی شده در تالاب زریوار ۳۴ گونه بود که در طول فعالیت این تیم به ۲۷۹ گونه رسیده است.
به گزارش ایرنا سسک ساوی پرنده ای است پر جنب و جوش، از خانواده سسک که در مقایسه با دیگر سسک های مشابه دمی نسبتا پهن تر و منقار بزرگتری دارد و از روی صدایش می توان آن را شناخت.
کمتر خودش را از انظار مخفی می کند، تارک و سطح پشتی این پرنده به رنگ قهوه ای یکدست و سطح شکمیش سفید مایل به قهوه ای است و بعضا در سینه اش نقاط قهوه ای رنگ تری دیده می شود.
گلویی به رنگ سفید نخودی دارد، پهلوهایش قهوه‌ای مایل به خرمائی کمرنگ است و نوار ابرویی نخودی رنگ ناواضحی در بالای چشمانش مشاهده می شود.
بال هایی نسبتا گرد و دمی قهوه ای رنگ دارد و پرهای زیر دمش نخودی رنگ است. پوشپرهای زیر دمش نسبتا بلند و دمش در انتها گرد است.
نیمه پایینی منقارش زرد رنگ و اغلب در حالی که دمش را اندکی بالا نگه داشته است، روی زمین راه می رود و دمش را به این سو آن سو می چرخاند.
صدای این پرنده از درون نیزار و مانند سسک خالدار ، یک سیلاب ، شبیه «پیچ » شنیده می شود.
این پرنده در مناطق نیزار و باتلاقی، مزارع با علوفه ی بلند و بسیار از مناطق دارای پوشش گیاهی به سر می برد. در ایران ، به طور مهاجر عبوری، در شمال و غرب نسبتا فراوان است احتمالا درنواحی جنوب غربی دریای خزر تولید مثل می کند.