فعال سازی طرح های غیر مولد و ایجاد طرح های جدید اشتغالزای تعاون روستایی حمایت خواهند شد.

تعاون روستایی کردستان - دیواندره

مدیر کل دفتر تجهیز و توسعه زیرساخت ها و سرمایه گذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در بازدید از شرکت ها و اماکن تعاون روستایی کردستان در گفت و گو با خبرنگار بارانی خبر اظهار کرد: هدف از این سفر فعال کردن شبکه و توجیه نسبت به طرح ها بود.

محسن ماموریان ادامه داد: راهنمایی های لازم در راستای استفاده از تسهیلات ارزان قیمت را ارائه دهیم و فضای اشتغال را در سطح شبکه گسترش دهیم تا تحرک جدیدی در شبکه ایجاد شود.

وی افزود: نسبت به مزیت های شهرستان ها نیازها را بررسی کنیم، طرح های در اولویت را شناسایی و به ستاد استان و ستاد سرمایه گذاری مرکزی ارائه دهیم. منابعی که از طریق استان برای تاسیس و تجهیز طرح ها تامین می شود را تسریع و طرح های که نیاز به حمایت بیشتر دارند در مرکز مطرح و حمایت کنیم.

ماموریان گفت: وظیفه اصلی سازمان نسبت به شبکه هدایت، حمایت و نظارت است که با سیاست گذاری های که انجام خواهد شد آنها را روی ریل توسعه قرار دهیم. برای فعال کردن اماکن غیر استفاده و ایجاد طرح های جدید از متولیان استان خواسته ایم برنامه های خود را به مرکز ارائه دهند تا حمایت های لازم انجام شود.

مدیر کل دفتر تجهیز و توسعه زیرساخت ها و سرمایه گذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بیان کرد: این حمایت ها باید باعث تغییر و تحول شود و اجازه ندهیم شبکه در حالت رکود قرار گیرد. با اولویت های که در قانون بودجه سال ۹۸ و بخشنامه ها و آیین نامه های سازمان وجود دارد در رسته های مختلف سرمایه گذاری را تشویق و حمایت می کنیم.

رئیس تعاون روستایی کردستان نیز در این بازدید گفت: سرمایه های غیر مولدی وجود دارد که با توجه به بررسی شرایط منطقه برنامه داریم در صورت تامین اعتبار صنایع تبدیلی مورد نیاز را راه اندازی کنیم.

پیمان اسکندری ادامه داد: سال گذشته در دیواندره ۷۴ هزار تن گندم توسط تعاونی های روستایی خرید شد که با توجه به بارندگی های اخیر پیش بینی می شود امسال گندم بیشتری تولید شود و در این راستا در حال احداث سیلوی ذخیره غلات ۲۰ هزار تنی در روستای وزیر هستیم.

وی افزود: در بحث تنظیم بازار نیز فروشگاه های اترک را جهت توزیع به موقع در نقاط مختلف شهری و روستایی ایجاد کردیم از این طریق کالاهای اساسی در مکان های مختلف در سریع ترین زمان توزیع و به دست مصرف کننده خواهد رسید.