دبیرستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان گفت: مسئولان وظیفه دارند پاسخگوی درخواست های مردم باشند. خوشبختانه با وجود فشارهای خارجی تمام مجموعه دارند کار می کنند. خدمات نباید به اسم شخص معرفی شود بلکه باید به اسم نظام معرفی شود تا از آن بهره برداری شخصی نشود.

به گزارش بارانی خبر، محمود الله مرادی در شورای امربه معروف و نهی از منکر دیواندره اظهار کرد: دشمن به دنبال گسترش و ایجاد شکاف و تفرقه میان مردم و مسولان است. اگر پایداری و استقامت در راه دین با اراده باشد هیچ دشمنی نمی تواند خلائی در آن ایجاد کند.

 دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان ادامه داد: وضعیت نامناسبی که امروز به وجود آمده بخاطر فشار خارجی، کم تحرکی مسئولان و بی برنامه گی است. خدماتی که به مردم ارائه می شود باید بازگو شود تا مردم متوجه خدمات نظام شوند.

وی افزود: نباید تمام خدمات را بخاطر منافع حزبی و شخصی زیر سوال برد. دولت هم جزئی از این نظام است نکات مثبت را باید برجسته کنیم برای مردم بازگو کنیم و در جای که لازم است انتقاد کنیم و پیشنهاد و راهکار ارائه دهیم.

الله مرادی بیان کرد: مسئولان وظیفه دارند پاسخگوی درخواست های مردم باشند. خوشبختانه با وجود فشارهای خارجی تمام مجموعه دارند کار می کنند. خدمات نباید به اسم شخص معرفی شود بلکه باید به اسم نظام معرفی شود تا از آن بهره برداری شخصی نشود .

وی تصریح کرد: برخی از افراد صلاحیت لازم در برخی از پست ها را ندارند اما نباید بخاطر یک فرد کل مسئولان را زیر سوال ببریم و خدمات و تلاش های آنها را نادیده بگیریم. امر به معروف را باید به گونه ای در جامعه گسترش دهیم که مردم احساس مسئولیت کنند و مسئولان دنبال پاسخگوی باشند.