وزیر راە وشهرسازی اتمام راە آهن همدان بە سنندج را جزو پروژەهای مهم و دارای اولویت برای دولت برشمرد و گفت: همە پروژە‌های مهم و زیرساخت‌های حمل و نقل استان در این سفر مورد بازدید قرار می‌گیرد.

محمد اسلامی در سفر به سنندج و در بازدید از گردنه صلوات آباد سنندج ضمن بیان این مطلب گفت: به همراه استاندار کردستان و جمعی از نمایندگان مجلس علاوه بر سفر به چند شهرستان وضعیت زیر ساخت‌های حمل و نقل استان و جاده‌های اصلی مورد بازدید قرار خواهد گرفت.
وی بازدید از جاده مریوان، مرز باشماق، بیمارستان و فرودگاه سقز، جاده‌های شهرستان بیجار و تونل ماموخ و برخی طرح‌های شهری سنندج را از جمله اهداف و برنامه‌های سفر ذکر کرد و افزود: کردستان یک استان استراتژیک محسوب می شود و ما تلاش می کنیم در این سفر و در بخش های مختلف برای به ثمر رسیدن طرح‌ها تسهیلگری کنیم.
اسلامی یکی از مهمترین پروژه های استان را موضوع راه آهن دانست و اضافه کرد: در برخی قطعات مشکل تملک وجود دارد که امیدواریم با همکاری مردم این طرح مهم و حیاتی سرعت بیشتری به خود بگیرد.
وی ادامه داد: در بررسی‌های گذشته راه آهن تا ابتدای گردنه صلوات آباد در نظر گرفته شده بود و در این سفر در خصوص ادامه آن تا داخل شهر تصمیم گیری خواهد شد.