به گزارش بارانی خبر، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در ابلاغی مریم رفیعی خلیل را به سمت سرپرست اداره ی امور اداری، مالی و پشتیبانی این اداره کل منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، جلال قلعه شاخانی روز چهارشنبه در جمع کارکنان حوزه اداری مالی این اداره کل در حکمی مریم رفیعی خلیل را به عنوان  سرپرست اداره ی امور اداری، مالی و پشتیبانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان معرفی کرد.
پیش از این مریم منصور، این سمت را عهده دار بود که دلیل بازنشسته شدن، این پست به مریم رفیعی از کارکنان و بانوان جوان و ساعی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان سپرده شد.
در این جلسه، از سالها خدمت و تلاش مریم منصور قدردانی و حکم انتصاب مریم رفیعی نیز به وی اعطا شد.