استاندار کردستان ضمن مهم خواندن موضوعات اجتماعی، تاکید کرد: مدیران باید نسبت به موضوعات اجتماعی حساسیت داشته باشند، برای آن وقت بگذارند و بی تفاوتی نسب به آن را کنار بگذارند.

بهمن مرادنیا در سومین جلسه “کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده” استان، با انتقاد از روند افزایشی آمار معضلات اجتماعی، خاطرنشان کرد: در این حوزه بی تفاوتی و کم کاری رخ داده که امروز به اینجا رسیدیم و طی سال های گذشته حتی نتوانسته ایم آمارها را متوقف کنیم و همواره رشد داشته است.
وی همچنین اظهار داشت: توسعه در هر کشور و استانی، صرفاً کارهای عمرانی و سرمایه گذاری نیست، سرمایه اصلی هر جامعه نیروی انسانی آن است و ما داریم این سرمایه ها را به راحتی از دست می دهیم و شاید بی تفاوت از کنار آن می گذریم.
مرادنیا تاکید کرد: مدیران باید متوجه باشند که موضوعات اجتماعی بسیار مهم و اساسی است و باید برای آن وقت بگذارند نسبت به آن حساس باشند و بی تفاوتی را کنار بگذارند.
استاندار کردستان در ادامه بر اهمیت تعیین جایگاه زنان در جامعه تاکید کرد و افزود: باید دستگاه ها در این حوزه اقدام عملی داشته باشند، با حرف زدن و سند تدوین کردن، کاری از پیش نمی بریم بلکه باید این سندها اجرایی شود تا اثربخشی داشته باشد.
وی در بحث دستور کار جلسه در خصوص ساماندهی متکدیان، تکرار روال جمع آوری، نگهداری ۴۸ ساعته و سپس رها کردن متکدیان را کاری بی ثمر دانست و همکاری دادگستری و نیروی انتظامی با شهرداری و سایر دستگاه های ذیربط را امری ضروری عنوان کرد.
مرادنیا همچنین اهمیت نقش صدا و سیما در آگاهی بخشی به مردم و فرهنگ سازی را یادآوری و تاکید کرد: در حوزه معضلات اجتماعی باید به سمت و سویی حرکت کنیم که اگر کاهش نداریم حداقل آن را متوقف کنیم و از تاثیرگذاری کارهای فرهنگی در مقابله و پیشگیری با این معضلات نیز غافل نباشیم.