در بازدید خبرنگاران از بخش کُرانی شهرستان بیجار در مسیر «قورت دره»  به «علی سرخ» دو روستایی که پس سالها زندگی به آنها برگشته است به راهی شوسه برخوردیم که بخش مهمی از یک محور مواصلاتی بین کردستان- زنجان و آذربایجان غربی است و سال هاست در انتظار تحقق وعده های داده شده مسئولان است.

 بر اساس گفته های حسین محمودی مسئول قرارگاه پیشرفت و آبادانی شهرستان بیجار، طول این مسیر شوسه ۱۱ کیلومتر است که می تواند زنجان را به کردستان و از آنجا به آذربایجان غربی متصل کند. بخش های زنجان و آذربایجان غربی کار آسفالت این مسیر را به به انجام رسانده اند و تنها مانده است ۱۰ کیلومتر از ۱۱ کیلومتر سهم استان کردستان.

این جاده دسترسی حدود ۸۰ روستا را به جاده آسفالت مهیا می کند، روستاهایی که بر اساس گفته های آقای محمودی، با اولین برف زمستانی در وضعیت فعلی؛ دچار مشکلات عدیده در دسترسی به شهر می شوند.

محمودی می گوید: «سال ۹۶ مدیر کل راه شهروسازی وقت کردستان به اتفاق رییس سازمان و برنامه بودجه استان قول داده اند که نهایتا تا سال ۹۷ کار آسفالت این ۱۱کیلومتر جاده به اتمام خواهد رسید. سال ۹۶ یک کیلومتر از این مسیر آسفالت شده و ما بقی هنوز در انتظار تحقق وعده داده شده است.»

 زیر سازی این مسیر توسط قرارگاه پیشرفت و آبادانی انجام شده که تعلل در انجام آسفالت باعث شده است زیر سازی هم در حال استهلاک باشد. راه اندازی این مسیر می تواند ۹۰ کیلومتر از مسیر زنجان به آذربایجان غربی را کوتاه کند و مشکلات بیش از ۸۰ روستای این منطقه را هم کاهش دهد. مسئولان استانی بهتر است اگر نمی توانند از وعده های بزرگ شان شامل خط آهن و …. دفاع کنند، حداقل این پروژه های کوچک را که قولش را داده اند به انجام برسانند. برای دفاع از عملکردشان بعدا به کار خواهد آمد.