رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج رفع معضل ترافیک و حمل و نقل عمومی در سطح شهرها هیچ راه حلی جز توسعه، گسترش و توجه ویژه به ناوگان حمل و نقل عمومی ندارد گفت: در حال حاضر بالغ بر سه هزار دستگاه تاکسی و ۱۰۰ دستگاه اتوبوس در حوزه حمل و نقل عمومی در سنندج در حال خدمت رسانی به شهروندان هستند.

امیر جمشید نژاد، امروز چهارشنبه(۲۷ آذر) در مراسم تجلیل از رانندگان حمل و نقل عمومی که به مناسبت روز ملی حمل و نقل برگزار شد، اظهار کرد: رفع معضل ترافیک و حمل و نقل عمومی در سطح شهرها هیچ راه حلی جز توسعه، گسترش و توجه ویژه به ناوگان حمل و نقل عمومی ندارد.

وی افزود: وظیفه همه خدمتگزاران این حوزه این است که به گونه ای بستر را فراهم کنند که مردم به سمت استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی بیشتر سوق داده شوند.

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج بیان کرد: رانندگان نیز در این زمینه می توانند با رعایت شئونات، جلب رضایتمندی شهروندان، حفظ تمیزی وسیله نقلیه، خدمت رسانی به موقع و همیشه در دسترس بودن در ترغیب شهروندان به استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی تاثیرگذار باشند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بالغ بر ۳ هزار دستگاه تاکسی و ۱۰۰ دستگاه اتوبوس در حوزه حمل و نقل عمومی  در سنندج در حال خدمت رسانی به شهروندان هستند.

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج در نهایت ابراز امیدواری کرد: با خدمات رسانی شایسته به شهروندان بتوانیم موجبات رضایتمندی و اطمینان خاطر آنان را فراهم کنیم.

رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی مورد اعتماد آحاد جامعه هستند

شهردار سنندج در ادامه مراسم روز حمل و نقل گفت: رانندگان تاکسی و اتوبوس در حوزه حمل و نقل عمومی قابل اعتماد همگان بوده و شهروندان با فراغ بال و اعتماد کامل فرزندان و خانواده خود را به آنان می سپارند.

حشمت اله صیدی اظهار کرد: رانندگی شغل بسیار سخت و طاقت فرسا بوده و رانندگان از اقشار زحمتکش جامعه به شمار می آیند.

وی افزود: رانندگان حمل ونقل عمومی چه در حوزه درون شهری و چه برون شهری تمام اندوخته ها و جان خود را در مسیر خدمتگزاری صرف کرده وباید قدردان زحمات آنان بود.

شهردار سنندج عنوان کرد: رانندگان تاکسی و اتوبوس در حوزه حمل و نقل عمومی مورد اعتماد همگان بوده و شهروندان با فراغ بال فرزندان و خانواده خود را به آنان می سپارند.

وی با اشاره به شرایط گرانی سوخت، قطعات خودرو تحریم های ظالمانه گفت: هرچند در حال حاضر جنگ فیزیکی در جریان نیست ولی جنگ اقتصادی عظیمی در جریان است.

صیدی خاطرنشان کرد: این تحریم ها موجب مسدود شدن تمام مویرگ های اقتصادی کشور شده که دولتمردان در راستای کاهش فشار بر روی مردم تدابیروبرنامه های مختلفی تدوین کرده اند.

در پایان این مراسم از جمعی از رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل عمومی ( اتوبوس، تاکسی و راننده آژانس ) با اهداء لوح و هدایایی تجلیل به عمل آمد.

در پایان این مراسم از جمعی از رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل عمومی ( اتوبوس، تاکسی و راننده آژانس ) با اهداء لوح و هدایایی تجلیل به عمل آمد.