نتایج انتخابات در حوزه انتخابیه « مریوان و سرو آباد » اعلام و شیوا قاسمی به عنوان نماینده این حوزه انتخاب شد.

نتایج انتخابات در حوزه انتخابیه «کردستان مریوان و سرو آباد » اعلام و شیوا قاسمی به عنوان نماینده این حوزه انتخاب شد.

انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه ۲ اسفند هم‌زمان با اولین انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان پنجم برگزار شد.