نتایج انتخابات در حوزه انتخابیه «سنندج» اعلام و سید مهدی فرشادان از ۱۲۷ هزار و ۸۳۸ رای حائز ۳۵ هزا رو ۷۱۸ رای و محسن فتحی نیز حائز ۳۲ هزار و ۵۱۸ رای شد و به عنوان نمایندگان این حوزه انتخاب شدند.

📬آگهی نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه سنندج،دیواندره و کامیاران

۱- سید مهدی فرشادان ۳۵۷۱۶
۲- محسن فتحی ۳۲۵۱۸
۳- سید احسن علوی ۱۷۶۷۶
۴- مرتضی زرین گل ۱۵۹۸۹
۵- اکبر ویسی ۱۳۳۸۷
۶- سالار مرادی ۱۲۸۰۹
۷- حامد قادرزاده ۱۰۲۵۷
۸- حسین ابراهیمی ۶۶۹۳
۹- بهمن عرفانی ۶۳۱۳
۱۰- عبدالسلام کریمی ۴۸۷۹
۱۱-رضا کرمی ۴۵۰۰
۱۲- تیمور شادی ۳۲۱۳
۱۳-غزال بزح ۲۶۵۶
۱۴- داریوش ورمزیار ۲۵۲۷
۱۵-فرزاد هلالی ۲۲۱۸
۱۶- پیمان صمدی ۱۶۳۳
۱۷- سیده ایران خضری ۱۵۸۵
۱۸- فریدون غفاری ۱۵۳۱
۱۹- عادل توحیدی نژاد ۱۳۲۶
۲۰- انور خیرآبادی ۱۱۷۱
۲۱- امید شهبازی ۹۸۳
۲۲- محمدرضا کیوان فر ۸۳۱
۲۳- جلال صفیاری ۷۵۰
۲۴- بدیع مرادی ۷۴۵
۲۵- وریا فرشاد ۷۰۵
۲۶- عطاءالله ابطحی ۶۹۳
۲۷- سوران غلامی ۵۹۰
۲۸-مرادعلی رمضانی ۵۲۳
۲۹-کمال عباسی ۲۶۶