کرونا این روزها به سوژه داغ خبری محافل و اذهان عمومی تبدیل شده و افکار زیادی را درگیر خود کرده است.

ویروس کرونا روی اشیاء و اجسام ساعت‌ها می‌ماند لذا رعایت موارد بهداشتی ، استفاده از ماسک و شستن مکرر دست‌ها با آب و صابون ضروری است .
مردم سنندج نیز مانند سراسر مردم دنیا مشغول پیشگیری و مراقبت از خود هستن حتی با یک ماسک و دستمال ساده چرا که پیشگیری بهتر از درمان است .

سنندج پیشگیری از کرونا

سنندج پیشگیری از کرونا

سنندج پیشگیری از کرونا

عکس: بختیار صمدی / خبرگزاری فارس