کتاب ” ۱۰۰ نکته ای که یک معمار باید بداند ” توسط شهردار دیواندره و نماینده  شورا‌ در روز معمار رونمایی شد.

به گزارش بارانی خبر،  عنوان کتاب ” معمار بر قله ایستاده است ” معمار را به عنوان فردی معرفی می نماید که در بلندترین نقطه ایستاده و وسیعترین سطح دید را دارد. بنابراین لازم است هیچ چیز از دید او پنهان نماند ، در این کتاب ۱۰۰ نکته مفهومی که باید یک معمار در طراحی و اجرای آثارش رعایت نماید توضیح داده شده است.

 

از نظر کاربردی کتاب در حوزه آموزش معماری برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی طراحی و نگارش شده است. در کتاب متن فارسی و انگلیسی مطالب بهمراه تصاویر آورده شده است که قابل توجیه باشد.

ایده ی کتاب بر این اساس بوده که در هر اثر معماری نواقصی موجود می باشد و معمار گاهی به یک مفهوم توجه نمی کند. در اینجا نقش و رسالت معمار را یادآور شده ایم که او در بلندترین نقطه ایستاده و نباید چیزی از دیدش پنهان بماند.

 

مفاهیم کتاب از جمله  آموزش معماری ، جامع نگری در طراحی ، مشارکت پذیری در معماری ، توجه به معنویت و فرهنگ در معماری ، بکار گیری توانایی های علوم مختلف در معماری بیان شده است.

«فرخ عبودی» نویسنده کتاب و  پژوهشگر دکتری تخصصی معماری می گوید: در آینده برنامه داریم که غیر از حوزه آموزشی ، در حوزه بنیادی و مفاهیم نظری معماری کتابی آراسته نگاه علاقه مندان نمائیم.