95

عدم افتتاح اینترنت نسل ۴G در پاپاله بعد از گذشت ۵ ماه

آذری جهرمی از افتتاح اینترنت نسل ۵Gبرای فرداصبح در تهران خبر میدهد ،اما هنوز مردم روستای پاپاله بااینترنت Eکار میکنند

مثل اینکه مخابرات دیواندره یادش رفته که ۵ماه قبل دستگاه وتجهیزات اینترنت نسل۴Gدر پاپاله نصب کرده وباید مابقی اموراتش را انجام دهد تا به بهروری برسد

به گزارش بارانی خبر- طی مصاحبه خبرنگار بارانی خبر با محصلان علم ودانش در روستای پاپاله درخصوص بهروری آموزشی  بااین وضعیت اینترنت ضعیف درپاپاله ،آنها اضهار داشتند:اینترنت ضعیف پاپاله دامان گیر ما دانش آموزان ودانشجویان شده است امروزه تمامی آموزش های مدرسه ودانشگاه نیاز به اینترنت دارد اما متأسفانه ما از آن آموزش ها کمترین بهره وری را داریم.واداره مخابرات ۵ماه قبل دستگاه وتجهیزات اینترنت نسل۴Gرا دراین روستا نصب کرده اما هنوز به بهره وری نرسیده

یکی دیگر از دانشجویان این روستا بیان کرد :اینترنت خانگی (adsl)مخابرات اظهار دارد که سرعت آن ۲مگابایت برثانیه میباشد واین درحالیست که ۵۱۲کیلوبایت را ساپورت میکند وکسانی هم که برای ایجاد حساب اینترنت خانگی میخواهند اقدام کنند پاپاله فاقد ظرفیت خالی میباشد ویک سری از دانش آموزان ودانشجویان هم بابت این عدم ظرفیت فاقد بهروری از اینترنت وآموزش میباشندوما از مسئولان مربوط به این حوزه خواهش میکنیم که دانش آموزان ودانشجویان این روستا را درک نمایند وهرچه زودتر نسبت به انجام مابقی امور اینترنت نسل ۴Gدر پاپاله اقدام نمایند

انتهای پیام۹۹-۳۰۲۰