مدیر امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: این دانشگاه در رتبه بندی ایمپکت بر اساس برنامه‌های توسعه پایدار سازمان ملل متحد توانست رتبه‌های عالی را از آن خود کند.

به گزارش بارانی خبر-یدااله زارع زاده  اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی کردستان در رتبه بندی ایمپکت تایمز در چهار برنامه از برنامه‌های هفده گانه سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار جهانی توانست در ردههای جهانی و ملی بدرخشد.

وی با بیان اینکه در این رتبه بندی یک هزار و ۱۱۵ دانشگاه برتر جهان از ۹۴ کشور شرکت داشتند، افزود: هر دانشگاه فقط می‌توانست در سه برنامه به انتخاب خود و در رتبه بندی کلی شرکت و مستندات خود را به موسسه جهانی رتبه بندی ایمپکت تایمز ارایه کند.

مدیر امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: دانشگاه علوم پزشکی کردستان بر اساس مصوبه شورای بین المللی سازی دانشگاه برای رتبه بندی چهار برنامه سلامتی و بهزیستی، کیفیت آموزش و برابری جنسیتی و کل برنامه ها مستندات خود را ارایه داد.

وی اضافه کرد: دانشگاه علوم پزشکی کردستان به کسب رتبه ۷۴ جهانی و پنجم کشوری برای سلامتی و بهزیستی، رتبه ۱۰۱-۲۰۰ جهانی و دوم کشوری، برای کیفیت آموزشی، رتبه ۲۰۱-۳۰۰ جهانی و دوم کشوری مشترک با دانشگاه کاشان برای برابری جنسیتی و رتبه ۴۰۱ -۶۰۰ جهانی و سوم کشوری مشترک با چند دانشگاه دیگر برای تمام برنامه ها نایل شد.

زارع زاده یادآور شد: دانشگاه علوم پزشکی کردستان روند بین المللی شدن را با جذب دانشجویان خارجی و همکاری‌های جهانی به پیش می‌برد و رتبه ۳۰۰ تا ۳۵۰ کیفیت آموزش در رتبه بندی جهانی تایمز را ۲۰۲۱ کسب کرده است.

سه هزار و ۲۸۰ دانشجو در ۴۳ رشته و هشت مقطع تحصیلی در پنج دانشکده دندانپزشکی، پزشکی، پرستاری و مامایی، بهداشت و پیراپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان مشغول به تحصیل هستند.

در حال حاضر ۷۴ دانشجوی خارجی در این دانشگاه در رشته‌ها و مقاطع مختلف مشغول به تحصیل هستند که ۲ درصد دانشجویان این دانشگاه را شامل می‌شود.

انتهای پیام۹۹-۳۰۲۰