95

سه هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغال به کمیته امداد کردستان اختصاص یافت

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) کردستان گفت: در سال جاری سه هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال تسهیلات برای ایجاد اشتغال محرومان استان به این نهاد اختصاص یافت.

فرشید جهان بین روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این میزان اعتباربه منظور آموزش، پرداخت تسهیلات، پایدارسازی مشاغل، حمایت از کارفرمایان و مشاغل برتر با برگزاری نمایشگاه و فروشگاه تخصیص داده شده است.

وی افزود: این نهاد همانند سال گذشته در زمینه اشتغال از سه مدل(روش) بهره می برد که روش اول شناسایی و استعداد سنجی مددجویان، ارائه آموزش مهارت‌های فنی و حرفه ای مناسب و بازار محور و در نهایت پرداخت تسهیلات در راستای ایجاد اشتغال است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) کردستان اضافه کرد: روش دوم شناسایی افراد ناآشنا به محیط بازار و معرفی آنها به کارآفرینان خبره و خیر در راستای آموزش مهارت‌های مرتبط و دستگیری از آنان و روش سوم  نیز معرفی افراد متخصص به کارگاه‌ها و موسسات برای بکارگماری از طریق کاریابی است.

وی افزود: اجرای طرح اشتغال فقط بخشی از فرآیند اشتغال است و پس از آن نیز اقدامات ویژه ای در راستای پایدارسازی مشاغل از سوی این نهاد انجام خواهد شد که در در این راستا علاوه بر ایجاد پوشش بیمه ای عمر مانده بدهکار و بیمه تامین اجتماعی، به مدت پنج سال بصورت مستمر و دوره ای توسط کارشناسان فنی اشتغال از طرح ها بازدید شده و حمایت می شوند.

جهان بین اظهار داشت: نظارت از طرح های اشتغال مددجویان توسط سامانه نظارت هوشمند که نیروهای جوان استان طراحی و پیاده سازی کرده اند، انجام خواهد شد.

در حال حاضر۷۳ هزار و ۴۹۹ خانوار در قالب ۱۵۳ هزار نفر در کردستان زیرپوشش کمیته‌امداد امام(ره) قرار دارند که ۳۲ هزار و ۸۰۰ نفر از این تعداد زنان سرپرست خانوار هستند.