اطلاعیه

به دلیل اشکالاتی که چند روز گذشته در سرور سایت به وجود آمد بخشی از مطالب سایت حذف شده است که در حال حاضر تیم فنی در حال رفع مشکل است.

بخاطر همین موضوع ممکن است حداقل در سه روز آینده نتوانیم بصورت جدی مطالب و اخبار را بر روی سایت بارگذاری کنیم.

با تشکر

مدیریت فنی بارانی خبر