95

تکمیل ۶ سد در حال ساخت کردستان نیازمند اعتبار ویژه است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان گفت: در حال حاضر ۶ سد در سطح استان بالای ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند که بهره برداری کامل از این سدها نیازمند ۴۴۵ میلیارد تومان اعتبار است.

به گزارش بارانی خبر، آرش آریانژاد با بیان اینکه در حال حاضر برای تکمیل سدهای در دست ساخت استان، ۴۴۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز است، گفت: در حال حاضر سد عباس آباد بانه ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل و بهره‌برداری از آن باید ۵۰ میلیارد تومان دیگر هزینه شود.

وی میزان پیشرفت سد زیویه کامیاران را ۹۸ درصد اعلام و مبلغ مورد نیاز برای تکمیل آن را ۱۵ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: سدهای امیرآباد و رمشت در کامیاران نیز ۹۲ درصد پیشرفت دارند و برای اتمام این پروژه‌ها نیز ۹۰ میلیارد تومان نیاز است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان ادامه داد: سد سیازاخ دیواندره ۹۰ درصد پیشرفت دارد و برای تکمیل آن ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است، ضمن اینکه سد چراغ ویس سقز هم با ۹۷ درصد پیشرفت، برای بهره‌برداری به ۹۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

آریانژاد با اشاره به اینکه تاکنون برای ساخت سدهای در دست اجرای استان، ۸۴۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان هزینه شده است، اظهار کرد: تاکنون برای سد سیازاخ ۲۶۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، سد چراغ ویس ۲۱۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، سد زیویه ۵۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، سدهای امیرآباد و رمشت ۱۹۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، و سد عباس آباد بانه ۱۲۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

وی به اهداف احداث سدهای ذکر شده اشاره کرد و بیان کرد: سدهای سیازاخ و چراغ ویس با هدف تامین آب شرب، صنعت، کشاورزی و زیست محیطی، سدهای زیویه و امیرآباد و رمشت تامین آب بخش کشاورزی و زیست محیطی و هدف از احداث سد عباس آباد بانه تامین آب شرب، بخش کشاورزی و زیست محیطی است.

خبرنگار بارانی خبر/ دریا ویسی